Mijn aanpak

Kinder- en jeugdtherapie is een speelse, praktische en kortdurende
vorm van psychotherapie voor kinderen. Spelenderwijs leert het kind
om vanuit eigen kracht problemen oplossen.

Na aanmelding stuur ik u een intakeformulier toe.
Daarna wordt een intakegesprek gepland.
Dit gesprek is alleen met de ouders. Na een aantal sessies met
het kind vindt er een voortgangsgesprek plaats.
Omdat ieder kind uniek is verschilt de aanpak per kind.

Gebruik makend van interesses en de sterke kanten van uw kind,
wordt samen een oplossing gezocht om problemen het hoofd te
bieden. Ieder kind is in staat zelf zijn tegenslagen op te lossen.
Ik ben ervoor om die mogelijkheden te vinden en in te zetten. 

Als kinder- en jeugdtherapeut richt ik mij op het kind, het gezin en de
omgeving rond het kind.

 

Lees meer over reflex integratie

 

 

© Praktijk Super Kids