Kind in evenwicht

Met behulp van de methode Kind in Evenwicht (KIE) toont
het lichaam waar de fysieke- en emotionele spanningen zitten.
Soms weet het kind niet waar de opgebouwde spanning vandaan komt.
Emoties kunnen ver oplopen waardoor het kind blokkeert,
buikpijn of hoofdpijn krijgt.
KIE kan een oplossing zijn als het kind zich alleen nog maar
kan uiten in woede, verdriet of clownesk gedrag. 

Bij deze methode hoeft het kind niet te praten.
De spieren van het lichaam vertellen het verhaal.
Ons lichaam kent ons namelijk het best.
KIE is een speelse methode, waarbij inzichtelijk wordt
waar het kind vastloopt, waarom dat zo is en wat er nodig is
om het makkelijker te maken. 


Waarmee werkt Kind in Evenwicht (KIE)

  • spiertesten¬†
  • de biosensor (meetmiddel die energie omzet in trilling)
  • de wijsheid van het lichaam
  • kennis uit de Neuro-emotionele Integratie
  • kennis over de ontwikkeling van ons brein en de organisatie hiervan
  • de invloed van de prenatale periode: conceptie, zwangerschap, geboorte
© Praktijk Super Kids